Nyheter och ändringar: No. 1, 2022-04-13

News and amendments SWEDE STOPS Guide 2022

Neuigkeiten und Änderungen SWEDE STOPS Guide

Nr 1

O102 Halmens hus: Parkera inte på vandrarhemmets ställplatser. Mittemot finns en stor parkering. Se bilden!

O102 Halmens hus: Do not park on the hostel’s pitches. Opposite is a large parking lot. See the picture!

O102 Halmens hus: Parken Sie nicht auf den Stellplätzen der Jugendherberge. Gegenüber ist ein großer Parkplatz. Siehe Bild!

Du som köpare av guiden bör inte avvisa fler meddelanden som detta,

du kommer då inte att få information om någon värd inte längre är med i nätverket eller annan viktig information. Om du absolut inte vill ha fler meddelanden. Klicka på UNSUBSCRIBE

You as the buyer of the guide should not reject any more messages like this,

you will then not receive information if any host is no longer on the network or other important information. If you absolutely do not want more messages. Click UNSUBSCRIBE.

Sie, wenn der Käufer des Guides mehr Nachrichten nicht so ablehnen sollte,

Sie erhalten keine Informationen, wenn jeder Host nicht mehr in das Netzwerk oder andere wichtige Informationen enthalten ist. Wenn Sie absolut keine mehr Nachrichten wollen. Klicken Sie auf Abbestellen.

­

SWEDE STOPS APP 2024

Du kan beställa via hemsidan, när som helst och från varsomhelst.

Vi skickar, direkt, aktiveringskod och vignette med mejl och SMS.

APP-en kostar 330 SEK.

Klicka på länken!

SWEDE STOPS APP 2024 ⋆

 

 

 

 

This will close in 17 seconds

Rulla till toppen