Nyheter och ändringar: No. 2, 2022-07-31

Husbilsvänner! /Motorhome friends,

Detta är nummer två av Nyheter och ändringar.

This is number two of news and amendments.

QR-code/Ny/New URL

1. Värd / Host H101 Grimeton

2. Service: Förkortningar/abbreviations/Abkürzungen

ID = ID i tabell och på kartan /ID in the table and on the map
Plats = Plats/Place/Platz
Väg = Väg/Road/Nationalstrasse
N = Ingen service/No service/Kein Service
L = Latrin/Black water/Schwartz Wasser: Utslagsvask/Sink
GV = Gråvatten/Grey water/Grau Wasser
V = Vatten/Water/Wasser
MB = Markbrunn/Ground drain/Bodenablauf
TV = Tömningsvagn/Carriage/Wagen
Å = Öppet året om/Open all year round/Ganzjährig geöffnet
€ = Avgift/Fee

Återrapportering/Feed back

Vi vill hemskt gärna få reda på hur det är att resa med vår guide. Har ni några frågor? Hur har ni upplevt kontakterna med näringsidkarna? Har ni haft några problem? Berätta om både positiva och negativa händelser. På samma sida som ni hittar ”Nyheter och ändringar” finns ett formulär. Ni får vara anonyma. Vi publicerar aldrig namn och e-postadresser.

Skriv gärna och berätta om ni har förslag på nya platser. Belöningen för ett förslag som kommer med i nästa års guide är ett exemplar av Guide 2023. Skicka gärna bilder.

We would love to find out how it is to travel with our guide. Do you have any questions? How have you experienced the contacts with the traders? Have you had any problems? Tell us about both positive and negative events. On the same page you find ”News and changes” there is a form. You may be anonymous. We never publish names and email addresses.

SWEDE STOPS APP 2024

Du kan beställa via hemsidan, när som helst och från varsomhelst.

Vi skickar, direkt, aktiveringskod och vignette med mejl och SMS.

APP-en kostar 330 SEK.

Klicka på länken!

SWEDE STOPS APP 2024 ⋆

 

 

 

 

This will close in 17 seconds

Rulla till toppen