Guiden skickad till valfri adress/The guide sent to any address

I år hade vi planerat att sälja guiden på några ställen i Sverige, men pandemin kom emellan.

För att kompensera detta erbjuder vi leverans till önskad adress: Privat adress, någon värd längs planerad resrutt, turistbyrå eller liknande.

Tag kontakt med oss:

  1. Ring oss på 070 287 29 33 eller skicka e-post till mailto:stops@swedestops.se och vi kan tillsammans komma på en lösning.
  2. Gå in på vår hemsida, skriv in dina uppgifter. Markera ”Leverera till annan adress?” och ange den nya adressen