FEFI (Under uppdatering)

Nätverk/organisationer i Europa

Europeiska ”Formule Invitations” Federation (FEFI) samlar 7 europeiska nätverk (inklusive SWEDE STOPS) som utvecklar France Passion ”Formule Invitations” i sina respektive länder. France Passion, som skapade konceptet 1993, erbjuder det mest autentiska sättet att besöka ett land i en husbil.

Vilka är FEFI: s syften?

FEFI: s främsta syfte är att underlätta husbilsturismen i Europa. Husbilsägare får ta del av fördelarna med ”Invitations Formula” och det som de deltagande nätverken erbjuder i form av mångfald av natur och kultur på den europeiska landsbygden med vänliga lokala värdar.

SWEDE STOPS följer denna idé  som innebär att husbilsturisten:

  • Parkerar uteslutande på privat mark
  • Lär känna lokala näringsidkare och kan njuta av lokal mat och dryck
  • Får en 24h avgiftsfri övernattning med det årliga nationella beviset på vindrutan
  • Kan handla färsk och smakrik mat och andra produkter på plats eller delta olika aktiviteter.

Networks/organisations in Europe

European ”Formule Invitations” Federation (FEFI) brings together 7 European networks (including SWEDE STOPS) that develop France Passion ”Formule Invitations” in their respective countries. France Passion, which created the concept in 1993, offers the most authentic way to visit a country in a motorhome.

What are the purposes of FEFI?

FEFI’s main purpose is to facilitate motorhome tourism in Europe. Motorhome tourists get to know the benefits of the ”Invitations Formula” and what the participating networks offer in the form of diversity of nature and culture in the European countryside with friendly local hosts.

SWEDE STOPS follows this idea which means that the motorhome tourist:

  • Stay on exclusive private grounds
  • Get to know local traders and enjoy local food and drink
  • 24 h free stopover with the national annual windscreen sticker
  • Shop fresh and tasty food and other products on site or participate in various activities

Franc Passion, France:
https://www.france-passion.com/en/
Est. 1993 ; 2000 stops inkl. 200 nya platser
2020 Ed.: 30 € inkl. porto

BRIT STOPS, Great Britain:
https://www.britstops.com
Est. 2010  > 1000 stops
2020 ed.: 28,00 £ + porto

Pintrip, Danmark:
https://pintrip.eu
Est. 2018; 245 stops
Ed.; 2020 299 DKK + porto 39 DKK

España Discovery, España:
http://www.espana-discovery.es
Est. ???; 250 stops plus en karta med 800 gratis parkerings– och serviceplatser
2020 Ed.: 29 € (guide) + 7 € (karta)

Landvergnügen, Deutschland:
https://landvergnuegen.com
Est. 2014? > 600 stops
2020 Ed.: 34,90 € + porto

SWEDE STOPS, Sverige:
https://swedestops.se
Est. 2015; ≈ 70 stops
2020 Ed.: 280 SEK + porto

Swiss Terroir, Switzerland:
https://www.swissterroir.ch
Est. 2008; ≈ 50 stops
Ed.: 2020 35 €