Avtalsvillkor

Dessa villkor (”Avtalsvillkoren”) gäller för köp hos SWEDE STOPS ek.för. 769629-7261, Eriksgatan 28, 749 35 Enköping. Tel: 070 287 29 33
E-postadress: stops@swedestops.se

Giltighet och upprättande

Dessa villkor översätts, genom att klicka på en landsflagga, till andra språk med hjälp av Google Translate, dock är det den svenska versionen som gäller vid tvister.

Avtalsvillkoren är upprättade 2019-10-22.

Lagstiftning

Konsumentköplag (1990:932)
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning
Dataskyddsförordningen (GDPR)

Allmänt:

SWEDE STOPS säljer en guide för husbilsturister över Internet till dess kunder (”Kund”) i Sverige och andra länder. Försäljning sker via Webbplatsen www.swedesstops.se.
Genom att slutföra en beställning enligt ovanstående kanal, registrera sig för konto hos SWEDE STOPS accepterar Kund Avtalsvillkoren.

SWEDE STOPS reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

Priser och avgifter

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. SWEDE STOPS förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering. Kund boende inom EU betalar svensk moms medan Kund boende utanför EU inte betalar svensk moms.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige och utom Sverige

Frakt debiteras enligt gällande portotaxa för respektive försändelse och land. Aktuella avgifter framgår av Webbplatsen.

Beställning

Beställning kan endast göras på Webbplatsen.

Bindande avtal uppkommer först när Kund betalat beställningen och SWEDE STOPS per e-post bekräftat beställningen. Kund har rätt att före SWEDE STOPS expediering av ordern per e-post avbeställa sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post

Meddelanden från SWEDE STOPS sänds normalt till den e-postadress som Kund registrerat angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Beställning hos SWEDE STOPS sker antingen via Webbsidan med samtidig betalning. I samband med beställningen samlas uppgifter in för att kunna genomföra beställningen.

Kund registrerar namn, e-postadress och postadress, telefonnummer, husbilens registreringsnummer, för rabatt eventuellt medlemsnummer i en husbilsklubb-/förening.

Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.

Betalning inom Sverige och utanför Sverige

Betalning skall göras direkt och vid ett enda tillfälle. För leveranser inom Sverige med SWISH eller kreditkort (VISA-, MasterCard-/EuroCard) via Stripe. För leveranser utanför Sverige görs betalningen med kreditkort kan (VISA-, MasterCard-/EuroCard) via Stripe.

Kortbetalning
Vid betalning med kort ska Kund uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVR-nummer. Korthantering sker krypterat genom Stripe som är PCI-certifierat.

Leverans

Leverans sker normalt med varubrev. Leveranstid inom Sverige 2-5 dagar, utom Sverige 7-10 dagar.
SWEDE STOPS ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda, uthämtad hos ombud eller kvitterad vid leverans till dörr. Kund ansvarar för varorna vid retur till SWEDE STOPS.


Om Kund inte får sin bok
Våra guider skickas alltid med första klassens post, och den övervägande majoriteten kommer i Sverige fram inom två arbetsdagar, utom Sverige inom 7-10 arbetsdagar. Det är väldigt få som inte når sin destination. Vissa av dessa dyker upp så småningom, och andra returneras till oss av PostNord.

Om Kund inte har fått sin bok efter: 14 arbetsdagar (Sverige) eller 21 arbetsdagar (Utanför Sverige), vänligen mejla oss på stops@swedestopas.se, så undersöker vi. Beroende på utfallet kan vi skicka Kunds bok igen (beroende på tillgänglighet) eller utfärda en återbetalning. Om den angivna adressen var felaktig eller ofullständig eller den angivna adressen inte var kopplad till ditt kreditkort kan vi hoppas att PostNord returnerar guiden till oss. Alla anspråk måste göras inom 80 dagar efter det att beställningen gjordes. I de fall där boken har skickats till rätt adress men inte mottagits, ställer vi ett krav mot PostNord, och Kund kan komma att kontaktas av dem. Om Kundsok senare dyker upp måste den returneras till oss på SWEDE STOPS, Eriksgatan 28, 749 35 Enköping, Sverige.

Garanti

SWEDE STOPS garanterar att guiden under giltighetstiden omfattar de värdar som utlovas på Webbsidan. Avvikelser kan ske då värdar valt att lämna nätverket eller ändrat sin information. Fler värdar kan tillkomma under giltighetstiden.

Reklamation

Kund har rätt att reklamera guiden om den vid leverans till kund är skadad.

Ångerrätt

Kund har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela SWEDE STOPS detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via stops@swedestops.se) eller +46 70 287 29 33.

Kund ska återsända varan till SWEDE STOPS, Eriksgatan 28, 749 35 Enköping utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat SWEDE STOPS om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Vid utnyttjandet av Ångerrätten står Kund för kostnaderna för återsändandet av varan. Retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav.

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska SWEDE STOPS utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då SWEDE STOPS underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att Kund valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleveransen vi erbjuder). SWEDE STOPS förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då SWEDE STOPS fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt SWEDE STOPS ett bevis på att varan återsänts.

Ångerrätten gäller inte:
Förseglade försändelser där förseglingen har brutits.

Sekretesspolicy hos SWEDE STOPS Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter på www.swedestops.se/eu är SWEDE STOPS ekonomisk förening, Eriksgatan 28, 749 35, Orgnr: 769629-7261.

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in Kunds vanliga kontaktinformation som namn och adress för att leverera den produkt eller tjänst som Kund har köpt från oss. Vi samlar in Kunds e-postadress för att skicka en orderbekräftelse samt en leveransbekräftelse. Vi samlar in Kunds telefonnummer för att, om något skulle gå fel, snabbt kunna nå Kund. Husbilens registreringsnummer, för att guiden med bevis är knuten till en viss husbil. Vi samlar in medlemsnummer för att kunna ge rabatt till medlemmar i husbils-klubbar/föreningar.

När Kund betalar för sin produkt eller tjänst samlar vi in Kunds namn, Kunds kortdata och din IP-adress. Informationen som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och lagras endast för betalningsavveckling och uppfyllande av avtalet. När Kund gör betalningar kommer en del av Kunds data att överföras till SWISH eller Stripe, inklusive information som behövs för att slutföra eller stödja betalningen, såsom det totala köpbeloppet och faktureringsinformation.

Om Kund har gett oss ditt samtycke till detta under registreringsprocessen eller på Webbplatsen kommer vi att använda Kunds e-postadress för att skicka ett nyhetsbrev. Kund kan prenumerera och avsluta prenumerationen när som helst. Alla nyhetsbrev innehåller också en länk för att avsluta prenumerationen.

Om Kund inte vill lämna de personuppgifter som krävs för att slutföra ett köp av en produkt kommer Kund tyvärr inte kunna köpa produkter från oss på vår Webbplats.

Kunds information (förutom Kunds e-postadress, om Kund har samtyckt till dess behandling i syfte att ta emot erbjudanden) kommer att raderas 5 år efter att Kund har mottagit sin produkt eller tjänst.

Om behandling av personuppgifter bygger på Kunds samtycke har Kund rätten att återkalla samtycket när som helst.

Vi säljer inte Kunds personuppgifter till tredje part och vi överför inte Kunds personuppgifter till tredje land.

Om Kund har beställt leverans kommer informationen om Kunds namn, adress, telefonnummer och e-postadress att tillhandahållas vår transportör, PostNord i syfte att leverera dina inköp.

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
SWEDE STOPS registrerar personuppgifter i samband med att Kund beställer i vår e-handel eller registrerar sig för vårt nyhetsbrev. Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal och för att utveckla våra produkter och erbjudanden.

När SWEDE STOPS inte längre har laglig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen sker borttagning.

Stripe

Sekretesspolicy: Stripe

SWISH

Sekretesspolicy: SWISH

FORTNOX

Sekretesspolicy: FORTNOX

PostNord

Sekretesspolicy: PostNord

Cookies

Cookies är textfiler som placeras på din dator för att samla standardinformation för internetlogg och information om besökarnas beteende. För handla via Webbplatserna behöver Kunds webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatsen, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Genom att navigera på Webbplatsen lämnar Kund sitt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i Kunds dator tills Kund själv tar bort den. Om Kund vill undvika lagring av cookies kan Kund stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att Kund t ex inte kan logga in eller lägga guiden i varukorgen. Övriga delar av Webbplatsen kan besökas även om cookies inte accepteras. För mer information besök Aboutcookies.org eller Allaboutcookies.org

Dessa webbplatser berättar också hur Kund kan ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies. Vissa funktioner på vår webbplats kanske inte fungerar om du gör det.

Google Analytics Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av denna webbplats. Google Analytics genererar statistisk och annan information om webbplatsens användning med hjälp av cookies som lagras på användarens datorer. Informationen som genereras om vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av webbplatsen. Google lagrar denna information. Googles sekretesspolicy MailChimp Vi använder MailChimp för att lagra e-postadresser för vårt månatliga nyhetsbrev. Se deras sekretesspolicy som Kund kan läsa här: MailChimps sekretesspolicy